Thứ Hai, 19 tháng 10, 2015

Tỉnh thức

Tỉnh thức

Thứ Ba Tuần XXIX Thường Niên
Lời Chúa: 
 Lc 12,35-38
35 Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: "Các con hãy thắt lưng, hãy cầm đèn cháy sáng trong tay, 36 và hãy làm như người đợi chủ đi ăn cưới về, để khi chủ về gõ cửa, thì mở ngay cho chủ. 37 Phúc cho những đầy tớ nào khi chủ về còn thấy tỉnh thức. Thầy bảo thật các con, chủ sẽ thắt lưng, xếp chúng vào bàn ăn, và đi lại hầu hạ chúng. 38 Nếu canh hai hoặc canh ba, chủ trở về mà gặp thấy như vậy, thì phúc cho các đầy tớ ấy".
“Các con hãy thắt lưng cho gọn, thắp đèn cho sẵn. Phúc cho những đầy tớ nào khi chủ về còn thấy tỉnh thức.” (Lc 12,35.37)
1. Trong thư thứ nhất của Thánh Phêrô (1Pr 1,13-16): Thánh Phêrô giải thích thế nào là tỉnh thức: “đừng chiều theo những đam mê... sống thánh thiện trong cách ăn nết ở, để nên giống Đấng Thánh đã kêu gọi anh em”.
2. Lời Chúa được ngỏ với con người xuyên qua cuộc sống mỗi ngày, nên cũng luôn mang tính bất ngờ.
3. Thái độ cơ bản của Kitô hữu, đó là tỉnh thức.
4. Tỉnh thức là luôn luôn ở trong tình trạng đang làm nhiệm vụ.
5. “Các con hãy thắt lưng cho gọn, thắp đèn cho sẵn. Phúc cho những đầy tớ nào khi chủ về còn thấy tỉnh thức.” (Lc 12,35.37)
Lạy Chúa, nếu mỗi người chúng con đều biết tỉnh thức để sắm sẵn cho mình sự sống đời đời, chắc hẳn thế giới này đã tươi đẹp hơn. Xin cho chúng con biết yêu mến Chúa trên hết mọi sự, ngõ hầu biết trung thành với Chúa luôn. Amen.

Thứ Bảy, 17 tháng 10, 2015

Phục vụ

Phục vụ

Chúa Nhật 29 Thường Niên - Năm B
Lời Chúa: 
 Mc 10,35-45
Khi ấy, Giacôbê và Gioan con ông Giêbêđê đến gần Chúa Giêsu và thưa Người rằng: "Lạy Thầy, chúng con muốn Thầy ban cho chúng con điều chúng con sắp xin Thầy". Người hỏi: "Các con muốn Thầy làm gì cho các con?" Các ông thưa: "Xin cho chúng con một người ngồi bên hữu, một người ngồi bên tả Thầy trong vinh quang của Thầy". Chúa Giêsu bảo: "Các con không biết các con xin gì. Các con có thể uống chén Thầy sắp uống và chịu cùng một phép rửa Thầy sắp chịu không?" Các ông đáp: "Thưa được". Chúa Giêsu bảo: "Chén Thầy uống, các con cũng sẽ uống, và phép rửa Thầy sắp chịu, các con cũng sẽ chịu. Còn việc ngồi bên hữu hay bên tả Thầy, thì không thuộc quyền Thầy ban, nhưng là dành cho những ai đã được chỉ định".
Mười môn đệ kia nghe chuyện đó liền bực tức với Giacôbê và Gioan. Chúa Giêsu gọi các ông lại gần mà bảo: "Các con biết rằng những người được coi là lãnh tụ các nước, thì sai khiến dân chúng như ông chủ, và những người làm lớn thì lấy uy quyền mà trị dân. Còn các con không như thế. Trái lại, ai trong các con muốn làm lớn, thì hãy tự làm đầy tớ anh em. Và ai muốn thành người cầm đầu trong các con, thì hãy tự làm nô lệ cho mọi người. Vì chính Con Người cũng không đến để được phục vụ, nhưng để phục vụ và ban mạng sống mình làm giá cứu chuộc cho nhiều người".
"Con Người cũng không đến để được phục vụ, nhưng để phục vụ và ban mạng sống mình làm giá cứu chuộc cho nhiều người." (Mc 10,45)
1. Đức Giêsu đã nói với các tông đồ rằng: đối với anh em, ai muốn làm lớn thì phải làm bé hầu hạ / ai muốn làm đầu thì phải làm đầy tớ mọi người
2. Đức Giêsu cũng cho biết rằng / những người được coi là thủ lãnh các nước thì cai trị dân như những bạo chúa / và những người làm lớn thì lấy quyền mà áp chế dân /
3. Khắp nơi trên thế giới vẫn còn rất nhiều người đang cần được giúp đỡ và phục vụ 
4. Đức Giêsu đến trần gian để cứu độ bằng phục vụ, và Chúa phục vụ để cứu độ
Lạy Chúa, ai trong chúng con cũng có một chút ham mê địa vị, chức quyền. Nếu Chúa xếp đặt cho chúng con một chức vụ nào đó, xin cũng ban chúng con một ơn này, là chức vụ càng cao, chúng con càng biết khiêm tốn phục vụ anh em nhiều hơn. Amen.

Thứ Sáu, 2 tháng 10, 2015

Niềm vui Phúc Âm

Niềm vui Phúc Âm

Thứ Bảy Tuần XXVI Thường Niên
Lời Chúa: 
 Lc 10,17-24
17 Khi ấy, bảy mươi hai ông trở về vui mừng và nói rằng: "Thưa Thầy, nhân danh Thầy thì cả ma quỷ cũng vâng phục chúng con". 18 Người bảo: "Ta đã thấy Satan từ trời sa xuống như luồng chớp. 19 Này Ta đã ban cho các con quyền giày đạp rắn rết, bọ cạp, mọi quyền phép của kẻ thù, và không có gì có thể làm hại được các con. 20 Dù vậy, các con chớ vui mừng vì các thần phải vâng phục các con; nhưng hãy vui mừng vì tên các con đã được ghi trên trời". 21 Lúc đó, Chúa Giêsu đầy hoan lạc trong Chúa Thánh Thần, Người nói: "Lạy Cha là Chúa trời đất, Con xưng tụng Cha, vì Cha đã giấu không cho những người thông thái khôn ngoan biết những điều này, nhưng đã tỏ cho những kẻ đơn sơ. Vâng, lạy Cha, đó là ý Cha đã muốn thế. – 22 Cha Ta đã trao cho Ta mọi sự. Không ai biết Chúa Con là ai, ngoài Chúa Cha; cũng không ai biết Chúa Cha là Đấng nào, ngoài Chúa Con, và những người được Chúa Con muốn tỏ cho biết". 23 Rồi Chúa Giêsu quay lại phía các môn đệ và phán: "Hạnh phúc cho những con mắt được xem những điều các con xem thấy, 24 vì chưng, Thầy bảo các con: Có nhiều tiên tri và vua chúa đã muốn xem những điều các con thấy, mà chẳng được xem, muốn nghe những điều các con nghe, mà đã chẳng được nghe".
"Các con chớ vui mừng vì các thần phải vâng phục các con; nhưng hãy vui mừng vì tên các con đã được ghi trên trời." (Lc 10,20)
1. “Các con chớ vui mừng vì các tà thần phải vâng phục các con, nhưng hãy vui mừng vì tên các con được ghi trên trời”
2. “Con xưng tụng Cha vì đã dấu không cho những người thông thái khôn ngoan biết những điều ấy…”:
3. “…nhưng đã tỏ ra cho những kẻ đơn sơ”...
4. “Quả vậy, Thầy bảo cho anh em biết: nhiều ngôn sứ và nhiều vua Chúa đã muốn thấy điều anh em đang thấy, mà không được thấy, muốn nghe điều anh em đang nghe, mà không được nghe.” (Lc 10,24)
Lạy Chúa, mỗi người chúng con đều là anh em một nhà. Xin dạy chúng con biết yêu thương nhau, biết chia sẻ, nâng đỡ nhau và biết cùng nhau tôn vinh chúc tụng Chúa. Amen.

Thứ Ba, 29 tháng 9, 2015

Quyết tâm theo Chúa

Quyết tâm theo Chúa

Thứ Tư Tuần XXVI Thường Niên
Lời Chúa: 
 Lc 9,57-62
57 Khi ấy, đang lúc Chúa Giêsu và các môn đệ đi đường, thì có kẻ thưa người rằng: "Dù Thầy đi đâu tôi cũng sẽ theo Thầy". 58 Chúa Giêsu bảo người ấy rằng: "Con chồn có hang, chim trời có tổ, Con Người không có chỗ gối đầu". 59 Người bảo một kẻ khác rằng: "Hãy theo Ta". Người ấy thưa: "Xin cho phép tôi đi chôn cha tôi trước đã". 60 Nhưng Người đáp: "Hãy để kẻ chết chôn kẻ chết; phần con, hãy đi rao giảng Nước Thiên Chúa". 61 Một người khác thưa Người rằng: "Lạy Thầy, tôi sẽ theo Thầy, nhưng cho phép tôi về từ giã gia đình trước đã". 62 Nhưng Chúa Giêsu đáp: "Ai đã tra tay vào cày mà còn ngó lại sau lưng, thì không xứng đáng với Nước Thiên Chúa".
Có kẻ thưa người rằng: "Dù Thầy đi đâu tôi cũng sẽ theo Thầy". (Lc 9,57)
Bài Phúc Âm hôm nay trình thuật chuyện 3 người muốn làm môn đệ Chúa Giêsu:
- Người thứ nhất muốn đi theo Chúa Giêsu đến bất cứ nơi nào. Trường hợp này thường xảy ra trong xã hội thời đó: có những người vì ngưỡng mộ một rabbi nào đó nên bỏ gia đình và xin theo ở với rabbi đó trong một thời gian vài ba năm
- Người thứ hai: không phải cha người này vừa chết, nhưng ông ta vẫn còn sống. Ý người này là tuy cũng muốn theo Chúa Giêsu, nhưng xin một thời hạn chờ cho tới khi cha anh chết và được chôn cất xong xuôi rồi anh mới theo Ngài
 - Người thứ ba cũng giống lời xin của Êlisê (x. 1V 19,19-21). Lời đáp của Chúa Giêsu cũng khiến ta nhớ lúc đó Êlisê đang kéo cày “đầu ngoái lại sau”: còn luyến tiếc quá khứ. Như vậy điều kiện thứ ba là phải dứt khoát với quá khứ (của cải, địa vị .v.v...), hơn nữa phải có một con tim không san sẻ để chỉ còn lo cho Nước Thiên Chúa mà thôi.
Lạy Chúa, là Đấng quan phòng gìn giữ muôn loài. Xin giúp chúng con biết tín thác vào tình thương của Chúa. Xin cho chúng con đang khi tìm kiếm miếng cơm manh áo hằng ngày, thì cũng cũng biết hướng lòng về qua hương trên trời. Amen.

Thứ Hai, 28 tháng 9, 2015

Các Thiên Thần Chúa

Các Thiên Thần Chúa

Thứ Ba Tuần XXVI Thường Niên - Ngày 29/9: Các Tổng lãnh Thiên thần Micae, Gabriel, Raphael
Lời Chúa: 
 Ga 1,47-51
47 Khi ấy, Chúa Giêsu thấy Nathanael đi tới mình, thì nói về ông: "Đây thật là người Israel, nơi ông không có gì gian dối". 48 Nathanael nói: "Sao Ngài biết tôi?" Chúa Giêsu trả lời rằng: "Trước khi Philíp gọi ngươi, lúc ngươi còn ở dưới cây vả, thì Ta đã thấy ngươi". 49 Nathanael thưa lại rằng: "Lạy Thầy, Thầy là Con Thiên Chúa, là Vua Israel". 50 Chúa Giêsu trả lời: "Vì Ta đã nói với ngươi rằng Ta đã thấy ngươi dưới cây vả, nên ngươi tin; ngươi sẽ thấy việc cao trọng hơn thế nữa".
51 Và Người nói với ông: "Quả thật, quả thật, Ta nói với các ngươi, các ngươi sẽ thấy trời mở ra, và các thiên thần Chúa lên xuống trên Con Người".
"Các ngươi sẽ thấy trời mở ra, và các thiên thần Chúa lên xuống trên Con Người" (Ga 1,51)
1. Micae là tổng lãnh tất cả các thiên thần. Ngài đã lãnh đạo các thiên thần khác chiến đấu với Luxiphe. Nhắc tới Ngài là người ta nhớ lại câu Ngài nói “Ai bằng Thiên Chúa?”.
2. Gabriel là thiên thần truyền tin: truyền tin cho ông Dacaria (x. Lc 1,19); truyền tin cho Đức Mẹ (x. Lc 1,26). Ngài tuân lệnh Thiên Chúa mang sứ điệp Thiên Chúa đến cho loài người.
3. Raphael là vị thiên thần đã đưa đường dẫn lối cho Tôbia con, nhờ đó Tôbia bình an trong cuộc hành trình nhiều nguy hiểm, cưới được vợ hiền và chữa được bệnh cho cha già.
Lạy Chúa, Chúa là Đấng giàu lòng thương xót. Chúa đã yêu thương và mời gọi chúng con. Xin cho chúng con cũng có cái nhìn của Chúa. Một cái nhìn cảm thông với anh em thay vì cứ kết án lẫn nhau. Xin cho chúng con biết giới thiệu Chúa cho người anh em của chúng con, để sau này chúng con cùng được hưởng hạnh phúc trên nước Chúa. Amen.

Thứ Hai, 21 tháng 9, 2015

Nghe và thực hành

Nghe và thực hành

Thứ Ba Tuần XXV Thường Niên
Lời Chúa: 
 Lc 8,19-21
19 Khi ấy, mẹ và anh em Chúa Giêsu đến tìm Người, nhưng vì đám đông, nên không thể đến gần Người được. 20 Người ta báo tin cho Người rằng: "Có mẹ và anh em Thầy đứng ở ngoài muốn gặp Thầy". 21 Người trả lời với họ rằng: "Mẹ và anh em Ta là những người nghe lời Thiên Chúa và đem ra thực hành".
"Mẹ và anh em Ta là những người nghe lời Thiên Chúa và đem ra thực hành." (Lc 8,21)
1. Những bài Phúc Âm trong mấy ngày liên tiếp gần đây đều nhắc nhở việc phải thi hành những Lời của Chúa mà mình đã nghe
2. Chúa Giêsu không có ý chối bỏ liên hệ ruột thịt đối với Mẹ Ngài và thân thuộc, nhưng muốn mọi người hiểu rằng mối liên hệ quan trọng nhất đối với Ngài là liên hệ đức tin
3. Theo ý nghĩa của đoạn Phúc Âm này, Đức Mẹ Maria hai lần xứng đáng là Mẹ Chúa Giêsu: Mẹ theo huyết thống và Mẹ của Thân mình mầu nhiệm của Ngài là Giáo Hội. Chẳng những là Mẹ vì đã sinh ra Chúa Giêsu mà còn là Mẹ vì đã thực thi ý Chúa. 
4. “Mẹ và anh em Chúa Giêsu đến gặp Người mà không làm sao lại gần được vì dân chúng quá đông.” (Lc 8,19)
Lạy Chúa, xin cho con biết yêu mến Chúa và tìm mọi cách để đến với Chúa. Amen

Thứ Sáu, 18 tháng 9, 2015

Hạt giống nẩy mầm

Hạt giống nẩy mầm

Thứ Bảy Tuần XXIV Thường Niên
Lời Chúa: 
 Lc 8,4-15
4 Khi ấy, có đông dân chúng tụ họp lại, và người ta từ các thị trấn đến cùng Chúa Giêsu. Người dùng dụ ngôn mà nói rằng: 5 "Người gieo hạt giống ra đi gieo hạt giống mình. Và đang khi gieo, có hạt rơi xuống bên vệ đường, bị người ta chà đạp và chim trời đến ăn đi. 6 Hạt khác rơi trên đá sỏi, vừa mọc lên liền héo đi, vì không có đất ẩm. 7 Hạt khác rơi vào bụi gai, và gai góc cùng mọc lên, bóp nghẹt nó. 8 Hạt khác rơi vào đất tốt, đã mọc lên và kết quả gấp trăm".
Khi nói những lời đó, Người kêu lên rằng: "Ai có tai để nghe thì hãy nghe!". 9 Bấy giờ các môn đệ hỏi Người dụ ngôn đó ý nghĩa thế nào. 10 Người nói rằng: "Phần các con, thì cho các con biết những mầu nhiệm Nước Thiên Chúa; đối với người khác, thì dùng dụ ngôn, để chúng xem mà không thấy, nghe mà không hiểu. 11 Dụ ngôn đó có nghĩa thế này: Hạt giống là lời Thiên Chúa. 12 Những hạt rơi bên vệ đường, tức là những người đã nghe, nhưng rồi quỷ tới và cướp lời khỏi lòng họ, kẻo họ tin mà được cứu độ. 13 Những hạt rơi trên đá sỏi là những người, khi nghe thì vui vẻ đón nhận lời Chúa, nhưng họ không đâm rễ, họ chỉ tin tưởng nhất thời, và khi đến giờ thử thách, thì tháo lui. 14 Hạt rơi vào bụi gai, là những người đã nghe, nhưng khi đi đường, những mối lo nghĩ, sự giàu có và thú vui của đời sống bóp nghẹt và họ không sinh hoa kết quả. 15 Còn như hạt rơi trong đất tốt, là những người nghe lời với tấm lòng tốt lành và thiện hảo, họ giữ lấy và nhờ kiên nhẫn, họ sinh được hoa trái".
"Hạt rơi trong đất tốt, là những người giữ lấy lời và nhờ kiên nhẫn, họ sinh được hoa trái." (Lc 8,15)
1. Tôi phải học tính quảng đại và lạc quan của người gieo giống trong dụ ngôn này
2. Hãy suy gẫm kỹ những điều kiện làm cho hạt giống nẩy mầm
3. Mỗi ngày Chúa dọn cho tôi hai bàn tiệc: bàn tiệc Thánh Thể và bàn tiệc Lời Chúa
Lạy Chúa Giê-su Thánh Thể,
Chúng con cảm tạ Chúa đã ở cùng chúng con luôn mãi qua bí tích Thánh Thể. Chúng con cảm tạ Chúa đã gieo vào cuộc đời chúng con biết bao tình thương và ân sủng của Chúa. Qua bí tích Thánh Thể, Chúa còn gieo vào tâm hồn chúng con sự sống phục sinh vĩnh cửu của Chúa. Chúng con xin cảm tạ và tri ân tình yêu cao sâu mà Chúa đã dành cho chúng con. Lạy Chúa, Chúa luôn đi bước trước trong tình yêu, xin tình yêu Chúa hướng dẫn chúng con đi trong ân sủng và tình yêu của Chúa. Amen.